วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมสำรวจ


 โอ๊ะๆๆเครียดไปเปล่าเนี่ย^^

 ยิ้มสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างการสำรวจ^^
อ้าวๆๆตั้งใจกันหน่อย แชะ แชะ^____^
การสำรวจพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่  ด่านทับตะโก
การทำกิจกรรม
    ไปสำรวจพืชผัก ตามบ้านเกษตรกรภายในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจุดประสงค์ว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีนิยมปลูกพืชผักชนิดใด และให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับชาวบ้าน  ขี่รถจักยานยนต์ไปตามพื้นที่และสำรวจ รวมถึงสำรวจพืชผักในตลาดอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรม
      เหล่านักศึกษาสามารถรู้วิธีการปลูกผัก รู้จักพืชผัก และทำให้นักศึกษาสร้างความสามัคคีกับเพื่อนในกลุ่ม รวมถึงได้สำรวจพืชผักอย่างใกล้ชิด และได้ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น