วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556
 กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556

กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556  นำโดย น.ส.อลิสา ผิวเงิน และ น.ส.ตรีรัตน์  แก้วงามประเสริฐ  
คบ.2  การประถมศึกษา  หมู่  3