วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556
 กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556

กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556  นำโดย น.ส.อลิสา ผิวเงิน และ น.ส.ตรีรัตน์  แก้วงามประเสริฐ  
คบ.2  การประถมศึกษา  หมู่  3

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่รุ่นพี่และรุ่นน้อง  ที่จัดกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปี เพื่อเป็นการรับขวัญให้กับรุ่นน้องที่เข้ามาศึกษาต่อในสาขาเดียวกัน  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น